Menu

0

рсд0.00

Search
Generic filters
Exact matches only

Politika privatnosti

Politika privatnosti

Rukovalac obrade podataka koji se prikupljaju i obrađuju putem ove internet stranice su Autodeloviprodaja, sa sedištem u Beogradu – Zvezdara, adresa Bulevar kralja Aleksandra 391 , (u daljem tekstu „Autodeloviprodaja“).

Svesni smo važnosti zaštite ličnih podataka, stoga nastojimo da poštujemo Vašu privatnost i Vaše podatke o ličnosti tretiramo u skladu sa važećim propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka – Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) (u daljem tekstu „Zakon“), kao i Opštom uredbom (Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije) o zaštiti lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanja takvih podataka (General Data Protection Regulation – GDPR).

Cilj ove Politike privatnosti je informisanje lica čiji podaci se obrađuju o osnovama i svrhama obrade, pravima, načinima prikupljanja, čuvanja i obrade ličnih podataka, koje nam poveravate pisanim putem i/ili putem digitalnih medija kojima upravlja Autodeloviprodaja (sajt, naši društveni nalozi, elektronska komunikacija itd.).

Prikupljeni lični podaci služiće isključivo potrebama pružanja kvalitetne usluge, dostave narudžbina i informisanja o pogodnostima i akcijama koje organizuje  Autodeloviprodaja.

U svrhu lakše komunikacije i međusobnog razumevanja, naša kompanija imenovala je Lice za zaštitu podataka o ličnosti kome se možete obratiti u slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnoća:

– Goran Svilar – email:autodeloviprodaja.com

Možete nas kontaktirati pisanim putem na adresi sedišta kompanije u Beogradu, elektronskim putem na mail ili tel.+381644800177

Molimo Vas da imate u vidu da vrsta i obim podataka, način obrade i periodi čuvanja, nisu identični za sve kategorije podataka, niti lica čiji podaci se obrađuju. Naime, isti će zavisiti od konkretne svrhe u koju se prikupljaju, odnosno cilja koji se želi postići (npr. lakša komunikacije sa klijentima, promocija proizvoda kompanije, realizacija ugovornog odnosa, poštovanje zakonskih obaveza kompanije, poslovno planiranje i projektovanje itd.), pazeći pritom da istu budu svedeni na neophodnu, minimalnu meru.

 • Na koji način prikupljamo Vaše lične podatke?

Vaše lične podatke najčešće prikupljamo po osnovu Vašeg pristanka i dobrovoljnog upisa istih u obrasce na našoj internet (online) prodavnici, putem Kontakt obrasca na našoj internet stranici  autodeloviprodaja.com. U pitanju su lični podaci koji su nam potrebni radi izdavanja računa i dostave proizvoda, kao i podaci koje prikupljamo prilikom Vaše registracije ili porudžbine. Deo podataka prikupljamo nakon što se registrujete na našim stranicama i to po osnovu vaših porudžbina i pretraživanja: podatke o markama vozila, navikama pretraživanja, načinu komuniciranja sa Autodeloviprodaja, preferiranim proizvodima i sl. Registracijom na našem sajtu omogućujete stvaranje Vašeg profila koji je će olakšavati vaše buduće pretrage, nastavke kupovine, kao i našu međusobnu komunikaciju.

 • Kategorije podataka koje obrađujemo
 • osnovne podatke (ime, prezime);
 • Kontakt podatke(broj telefona, e-mail, adresa);
 • Identifikacione i bankovne (broj lične karte, broj računa);
 • tehničke podatke: podatke o vašim navikama pretraživanja i načinu komuniciranja sa Autodeloviprodaja ; to su najčešće informacije o korišćenju naših internet stranica (klikovi na linkove, potrošeno vreme, zadnji pregledani artikli) te informacije o odzivu na našu e-poštu (ako je poruka otvorena, na koje linkove ste kliknuli);

(tipično – podatke koji su nam potrebni zarad ispunjenja ugovora i dostavu naručenog (kupljenog) proizvoda: ime prezime, adresutelefonski broj, adresa za dostavu, predmet kupovine, cena, način plaćanja, datum plaćanja, informacije o reklamacijama, podaci o izdatom računu, podatke o plaćanju, e-mail, itd);

 • Vaše lične podatke možemo koristiti za jednu ili više sledećih svrha:

Trudimo se da se obrada Vaših ličnih podataka sprovodi na zakonit, pošten i transparentan način, te prikupljeni lični podaci korišćeni u svrhu obavljanja delatnosti Autodeloviprodaja.

 • komuniciranje s Vama u vezi s pružanjem naših usluga i odgovaranjem na Vaše upite (npr. davanja preporuka o kupovini proizvoda);
 • sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora (npr. slanja ponuda);
 • marketinška komunikacija (slanje e-pošte, redovne pošte i SMS poruka, pogodnosti), kada ste sa prijemom iste saglasni;
 • putem korisničkih naloga, tržišna komunikacija na temelju personalizovanih odnosno individualiziranih ponuda i poruka, stvaranje korisničkih profila odnosno razvrstavanje u grupacije, od kojih svaka može primiti tržišnu komunikaciju s različitim sadržajima (npr. odgovaranje na Vaša pitanja).
 • zarad bilo kakvih pravnih zahteva i rešavanja sporova;
 • za statističku analizu prodaje proizvoda i korišćenje naših internet stranica;
 • prikazivanje prilagođenih oglasa na oglašivačkim platformama (Google i Facebook). (npr. unapređenje iskustva posete naših internet stranica, unapređenje usluga);
 • Ako ćete komunicirati s nama putem bilo koje društvene mreže, Vaši podaci mogu biti obrađivani kako bismo Vam pružali marketinške poruke putem iste društvene mreže, u skladu s uslovima i dozvolama, koje se odobrili upravitelju društvene mreže.
 • administrativnih i internih poslovnih svrha, potreba obrade i dostave porudžbine, personalizacija ponude,
 • prevencije i zaštite od mogućih zloupotreba.

 

 • Osnovi prikupljanja i obrade ličnih podataka

Lične podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu ličnih podataka. Lične podatke prikupljamo i obrađujemo :

 • ako ste nam dali saglasnost (pristanak) (saglasnost možete u svakom trenutku opozvati, osim ako se radi o podacima koje smo po zakonu dužni obrađivati). Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva (npr. newsletter-i, registrovanje korisnika);
 • ako je to neophodno za sklapanje/izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose;
 • ako je obrada neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza Autodeloviprodaja, (kada smo po zakonu obavezni (npr. izdavanje računa; odgovaranje na prigovor i sl.) ili je obrada nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Autodeloviprodaja. ili Vas kao korisnika).
 • svrhu legitimnih interesa Autodeloviprodaja (npr. interne poslovne svrhe, poput poboljšavanja naše internet stranice ili unapređenja naših usluga, proizvoda i otkrivanja prevara) ili treće strane – osim kada su od tih interesa jači interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti.

 

 • Primaoci podataka o ličnosti

Prikupljene podatke Autodeloviprodaja, načelno neće deliti sa trećim licima, odnosno iste im ne otkriva, ne prodaje niti na bilo koji drugi način vaše lične podatke čini dostupne trećim licima, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;

Autodeloviprodaja lične podatke može deliti sa kurirskim službama koje su uključene u postupak dostave, a ukoliko je to neophodno i sa relevantnim dobavljačima robe ili pružaocima usluga koji vrše isporuke ili neposredno pružaju druge usluge shodno dogovoru i vašoj porudžbini. Obim podataka koji može biti prosleđen pružaocima usluga biće znatno redukovan, ograničen na minimum neophodnih podataka kako bih se uspešno realizovao konkretan zadatak, shodno vašoj volji.

 • Iznošenje podatka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju

Obrada vaših ličnih podataka vršiće se na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa pozitivnim pravom RS. U slučaju postojanja poslovnih potreba isti mogu biti izneti u skladu sa važećom regulativom.

 • Ukoliko odlučite da ne delite svoje lične podatke sa nama

Molimo Vas da imate u vidu da se Autodeloviprodaja u svom poslovanju mora pridržavati svih važećih propisa RS, te da je obrada ličnih podataka u određenom obimu neophodna, u cilju uspešne realizacije poslovnog odnosa (neophodan uslov za zaključenje ugovora). Dakle, ukoliko se u određenim situacijama ipak odlučite da sa nama ne delite Vaše podatke o ličnosti, Autodeloviprodaja, iz objektivnih razloga neće biti u mogućnosti pružanja određenih usluga. Nećete moći da učestvujete u određenim aktivnostima i personalizovanim pogodnostima koje naš sajt autodeloviprodaja.com pruža (npr. specijalne ponude itd.). Na primer, ako odbijete da podelite svoju e-adresu sa nama, nećete moći da primate naš newsletter ili da se registrujete na našem sajtu.

 • Koji su rokovi čuvanja Vaših ličnih podataka?

Podatke o ličnosti, koje ste nam prosledili, obrađivaćemo dokle god se iscrpljuje svrha prikupljanja podataka. Čuvaćemo ih u našim bazama dokle god je Vaš nalog aktivan, tokom trajanja pregovora sa Vama ili ugovornog odnosa, ili kako bismo Vam, shodno potrebi, pružili odgovarajuće usluge koje ste tražili ili odgovorili na upite, rešili probleme, pružili poboljšane i nove usluge.

Imajući u vidu zakonsku regulativu, može se desiti da određene vrste podataka o ličnosti, moramo zadržati i nakon što prestanete sa korišćenjem usluga naše kompanije ili se iscrpi svrha obrade. U navedenom slučaju obim podataka biće sveden na minimum, uz primenu odgovarajućih mera zaštite podataka.

Period čuvanja zavisi od vrste podataka i razloga zbog kog su podaci prikupljeni i čuvani.

Konstantno pregledamo periode zadržavanja, uzimajući u obzir razloge za obradu ličnih podataka i pravne osnove.

Obrađivani podaci, prikupljeni po osnovu pristanka klijenta čuvaju se do opoziva pristanka, onoliko vremena koliko je potrebno za postizanje svrhe/cilja zbog kojeg su bili prikupljeni.

 • Kako štitimo Vaše lične podatke?

Autodeloviprodaja, trudi se da na ovoj internet stranici autodeloviprodaja.com primenjuje i obezbeđuje sva potrebna tehnološka i sistemska rešenja za potpunu sigurnost kupovine, primenjujući odgovarajuće organizacione i tehničke mere kako bi zaštitili poverljivost i sigurnost prikupljenih podataka o ličnosti, nezavisno od načina prikupljanja. Navedeno se odnosi i na podatke prikupljene telefonskim putem.

Pristup podacima je ograničen na zaduženja. Pristup Vašim podacima o ličnosti imaju samo zaposleni u Autodeloviprodaja koji su prethodno upoznati sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka i svojim obavezama i odgovornostima, kao i naši saradnici kojima su ti podaci nužni za obavljanje njihovog posla, tj. za koje postoji „potreba saznanja“ (tzv. načelo „need to know“);

Prenos osetljivih ličnih i transakcijskih podataka na internet stranici sprovodi se na siguran način upotrebom SSL protokola (Secure Sockets Layer). Pre nego što napuste Vaš pretraživač podaci se kodiraju sa do 256-bitnim ključem i na server se prenose u zaštićenom obliku. Sistem na taj način sprečava da bilo ko presretne Vaše lične i transakcijske podatke koje šaljete u online trgovinu.

Vaši podaci zaštićeni su od gubitka, uništenja, falsifikovanja, manipulisanja i neovlašćenog objavljivanja ili iznajmljivanja trećim licima.

Bezbednost kupovine garantujemo uzimanjem u obzir svih važećih zakonskih propisa i preporuka srpskog i međunarodnog udruženja za zaštitu potrošača.

 • Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje

U želji da našim kupcima ponudimo proizvode koji bi najviše odgovarali njihovim potreba prikupljamo podatke i možemo formirati kategorije ispitanika (profile) kojima šaljemo prilagođenje reklamne poruke sa različitim sadržajima i posebnim ponudama, sve ukoliko su se prilikom registracije ili naknadno prijavili za navedeno. Uz profile određenih korisnika možemo povezati i načine na koje pretražuju naše stranice, ostvaruju veze, vreme koje im je bilo potrebno za kupovinu, razloge odustanka od kupovine i vreme koje provodi na našim internet stranicama.

Autodeloviprodaja ne vrši klasično automatizovano donošenje pojedinačnih odluka u svrhu primene odluka donetih isključivo na osnovu automatizovane obrade kojima se mogu proizvesti pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj. Profilisanje je moguće, u svrhu racionalne i neophodne mere zarad olakšanog zaključenje ili izvršenja ugovora između lica na koje se podaci odnose i rukovaoca ili na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose. Profilisanje se može vršiti zarad budućih ponuda i pogodnosti.

 • Vaša prava
 • pravo da opozovete pristanak na obradu podataka o ličnosti – Kada obradu vršimo na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da opozovete dati pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.
 • pravo na pristup vašim podacima o ličnosti – Možete da pitate kompaniju za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču vas, kao i da pristupite takvim podacima o ličnosti. Pored toga, imate pravo i da znate svrhu obrade, kategorije vaših podataka o ličnosti koje čuvamo, treće strane ili kategorije trećih strana sa kojima se vaši podaci o ličnosti dele, period tokom kog zadržavamo podatke, kao i naš izvor podataka koje nismo prikupili direktno od vas.
 • pravo na kopiju podataka o ličnosti koje čuvamo – Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju pojedinih, ili svih podataka o ličnosti koje imamo o vama.
 • pravo da zahtevate ispravku i dopunu pogrešno unetih podataka – želimo da se uverimo da su vaši podaci o ličnosti tacni i ažurirani. Možete nas zamoliti da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netačnim ili zastarelim.
 • pravo da zatražite brisanje vaših podataka o ličnosti (pravo na zaborav) – Možete nas zamoliti da prekinemo obradu, ili cak, da obrišemo podatke o vama koje posedujemo. Ukoliko su vaši podaci o ličnosti neophodni za izvršenje određenih ugovornih obaveza kompanije prema vama, kompanija možda ne bude u stanju da izvrši takve ugovorne obaveze. Isto tako, ukoliko su vaši podaci o ličnosti potrebni kako bi se kompanija pridržavala određenih zakonskih obaveza (npr. poreski propisi), vaš zahtev se ne može rešiti.
 • pravo da ograničite obradu vaših podataka nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti – Ukoliko ste osporili tačnost vaših podataka, ili nam više nisu potrebni podaci o ličnosti za svrhu obrade, ali ih vi zahtevate radi uspostavljanja, sprovođenja ili odbrane pravnih potraživanja, ili ste se protivili obradi po osnovu razloga koje kompanija smatra legitimnim, imate pravo da zatražite ograničenje obrade vaših podataka o ličnosti.
 • pravo da podnesete prigovor na način na koji rukujemo vašim podacima – imate pravo na prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se zasniva na zakonskim osnovama koje kompanija smatra legitimnim. Uz to, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.
 • pravo da zahtevate prenos podataka drugom rukovaocu podataka (pravo na prenosivost podataka) – Ukoliko se obrada zasniva na vašem pristanku ili se vrši automatizovanim sredstvima, imate pravo da tražite od kompanije da prenese vaše podatke drugom rukovaocu.
 • pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko smatra da se obrada njegovih podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili drugih važećih propisa.

Svi zahtevi u cilju zaštite i ostvarivanja prava – sa izuzetkom prava na pritužbu podnose se direktno Autodeloviprodaja.

Nadamo se da naše Lice za zaštitu podataka može odgovoriti na bilo koji Vaš upit ili zabrinutost koja se tiče obrade Vaših ličnih podataka.

Ukoliko imate pitanja, pritužbe ili komentare u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili našim praksama prikupljanja informacija, možete nam se obratiti putem kontakt podataka sa početka ove politike.

 • Rešavanje sporova

U slučaju eventualnog spora, učinićemo sve što je u našoj moći u cilju sporazumnog rešenja istog, u suprotnom biće nadležan sud u Beogradu.

 • Newsletter

Ukoliko želite da uštedite svoje vreme i da uvek budete pravovremeno informisani o novinama iz naše kompanije i sa našeg sajta, ostavljanjem Vaše email adrese stičete pravo da Vas periodično, putem e-mail-a informišemo o novim akcijama, proizvodima i ostalim aktuelnostima.

U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost, potrebno je da opoziv date saglasnosti pošaljete e-mail-om u povratnoj poruci na e-adresu sa koje Vam je bio upućen poslednji newsletter-a (sa naznakom: opoziv saglasnosti). Postoji mogućnost da e-mail-ove šaljemo i putem treće osobe, konkretno sistema koji olakšava uslugu. Imajte na umu da su mail-ing liste nezavisne jedna od druge. Ako odlučite otkazati prijavu na naš newsletter, još uvek možete dobijati poruke vezane uz Vaš korisnički nalog ukoliko ste se registrovali (informacije o statusu narudžbe, e-mail-ove vezane uz promene lozinke i slično).

 • Korisnički nalog

Ukoliko želite ukinuti vaš korisnički nalog u internet prodavnici autodeloviprodaja.com možete nam se obratiti slanjem e-maila.

Molimo Vas da u poruci navedete sledeće podatke:

 1. U naslovu poruke: gašenje korisničkog naloga
 2. U sadržaju:
  • ime i prezime korisnika
  • adresa korisnika
  • elektronska pošta sa kojom je bio otvoren nalog,

Zahtev za gašenje korisničkog naloga mora biti poslat sa elektronske adrese sa kojom je bio korisnički nalog i otvoren. O gašenju naloga obavestićemo Vas putem elektronske pošte.

 • Izmene Politike privatnosti

Naša politika privatnosti, pod redovnim je pregledom i sve eventualne ispravke i dopune postavićemo na ovoj internet stranici, stoga Vas molimo da se redovno informišete o sadržini iste i drugim politikama i uslovima korišćenja.

Ažurirano u junu 2020.godine.

X